Hazreti Muhammed'in Felsefesi
Cemil SENA -
Yayınevi: Remzi Kitabevi İstanbul-1989

Alttaki bilgiler:Doç.Dr. M.Atilla Öner'in http://www.maoner.com/2011_02_hadislerde_bilim.htm sayfasından alınmıştır.

HADİSLERDE BİLİM

 1. Bilgin meclisinde bulunmak, bin bir rekât namazdan, bin hastayı ziyaretten ve bin cenazede bulunmaktan daha erdeme uygundur.

 2. Bir kabilenin mahvolması, bir bilginin ölmesinden ehvendir.

 3. Bir kimsenin bilim bölümlerinden bir bölüm öğrenmiş olması, Ebu Kays dağı kadar altını olup da onu Tanrı yolunda nafaka ve sadaka olarak sarf etmesinden daha hayırlıdır.

 4. Yüce Tanrı’nın cehennem azabından azat ettiği kullarına bakmak isteyenler, bilim elde edenlere bakmalıdır.

 5. Beşikten mezara kadar bilimi isteyiniz.

 6. Bilgelik, bizim kaybettiğimiz malımızdır; onu bulduğumuz yerde alırız.

 7. Bilginin ibadet edenden üstünlüğü, benim en âdiniz üzerinde olan üstünlüğüm gibidir; bilim ya farz-ı ayn, ya da farz-ı kifayedir ve bilim, nafile namazdan daha değerlidir.

 8. Kur’an ancak bilimle yarar sağlar.

 9. Bir saat bilim müzakeresinde bulunmak, yetmiş yıl nafile ibadetten hayırlıdır.

 10. Bilimi, Çin’de de olsa arayınız.

 11. Bilginlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartıldı da ondan ağır geldi.

 12. Bilginlere ikram ediniz; onlara kim ikram ederse, Tanrı ve elçisine ikram etmiş olur.

 13. Bilim kaldırılmadan önce öğreniniz; zira her biriniz, yanındakine ne zaman muhtaç olacağını bilmez.

 14. Kıyamet gününde halktan en çok azap çekecek olan, bilimiyle çıkar (menfaat) vermemiş olan bilgindir.

 15. Bilimden istediğinizi öğrenin; fakat onunla amel etmedikçe, vallahi bilim toplama zorunda değilsiniz.

 16. Bilginler, yeryüzünün ışıkları, peygamberlerin halifeleridir; benim ve peygamberlerin mirasçılarıdır.

 17. Tanrı bir yolu meslek edinip ondan bilim isteyen kimseye, cennet yollarından birini meslek ettirir ve melekler, bilim isteyene, sanatından hoşlandıkları için kanatlarını gererler.