Sınav Sorularına İtiraz Var

04.09.2013  (Yeni Dönem Gazetesindeki köşe yazım/ Mesut TORAMAN)

İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri’nde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin eğitimleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmekte, sınavları ise Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptırılmaktadır.

Üç yıldır yapılan tüm sınavların sonuçlarına itirazlar olmuş bakanlık bu itirazların bir bölümünü haklı görerek o soruları iptal etmişti. İtiraz edilen sınavların bir kısmı Danıştay tarafından da iptal edilmişti. Halen Danıştay’da görülmekte olan sınav soruları bulunmakta.
Kursiyerler haklı olarak her sınavda sorulardaki bu yanlışlıklardan dolayı mağdur olmaktadırlar. Her bir soruya yapılacak itiraz için 10 TL bakanlığa ödeme yapılmaktadır. Danıştay’da açacakları dava ile ilgili ciddi mahkeme giderleri ile karşı karşıya kalındığı da bilinmektedir.18 Ağustos’ta da yapılan sınavın sorularına da yine itirazlar yapılmış, bugünlerde bakanlığın hangi itirazları haklı göreceği merakla beklenmektedir.
Bu dönem itiraza konu olan diğer bir problem ise yürürlükten kaldırılan tüzüklerden soruların sorulmuş olmasıdır. 6331 sayılı kanunla 4857 sayılı kanunun 2. maddesi yürürlükten kaldırılmış ve bu nedenle1475 sayılı kanun ile çıkarılan tüm tüzüklerin yürürlüğü sona ermiştir.
İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde tüzüklerin artık yürürlükte olmadığını ancak içeriğin uzmanlar tarafından bilinmesinin yararlı olacağını, işverene yapacakları önerilerde ve risk değerlendirmelerinde buradaki somut önemli sayısal verilerin bilinmesini öğütlemiştim. Hatta bu tüzüklerin tamamını bilgisayarlarının masa üstlerine koymalarını, iyice anlayarak buradaki önerilerin yasakların yapılması gerekenlerin kendi bilgileri ve işyerinin şartlarına göre revize ederek kullanmalarını istemiştim. Tüzüklerden soruların sınavlarda çıkabileceğini, çıktığı takdirde sorulara doğru cevap verirsiniz diye uyarmıştım. Beklenen oldu, tüzükte diye başlayan sorular soruldu ve bir hukuki tartışma başlatıldı. Kimileri tüzüklerin yürürlükten kaldırılması için yine bir tüzük çıkarılarak tüzüğün kaldırılması gerektiğini iddia etmeye başladılar ve bakanlık geçen hafta bu yönde taslak tüzükler hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.
Bakanlık biz tüzükleri daha yeni kaldırıyoruz tüzükler yürürlüktedir sorduğumuz sorulara da itiraz yapamazsınız diyecekler. Şunu sormak gerekir madem bu tüzükleri bir tüzükle kaldırmak gerekiyordu iki satırlık bu düzenleme için niçin 14 ay beklenildi.
6331 sayılı Kanun kakanlığa 2 ile 9 çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işverenlere finansman desteği vermesini sağlayacak yönetmeliği çıkarmasını istemişti. Meslek hastalığı tanısını koyacak olan sağlık hizmeti sunucuları ile ilgili yönetmeliği de çıkarmasını emretmişti. Daha da önemlisi işverenlerin A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı bulamama sorununa çözüm olarak Torba Kanun’un 55 maddesi ile deneyimli iş güvenliği uzmanlarının 1 yıl içinde kullanmaları şartı ile 2 sınav hakkı verildi.
Bu düzenlemenin kısa sürede yapılamaması halinde hak sahibi uzmanların 23 Kasım’da yapılacak olan sınava yetişememeleri söz konusu olacaktır. Bu durumda Aralık ayının ortalarında, işverenler, 1 Ocak 2014’e az zaman kaldı ‘Biz A ve B sınıfı İş güvenliği uzmanı bulamıyoruz bu konudaki yükümlülüğümüzü lütfen erteleyin’ diyeceklerdir. Ve kanun yine ertelenecektir. Bu da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği olumlu trendi ciddi şekilde zedeleyecektir.
Üç yıl Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK primi ödeyenlerin B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, sekiz yıl primi bulunanların A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeleri sağlanmalıdır. Bu konudaki önerilerin İSG çalışanları tarafından binlerce e-mail yolu ile bakanlığa ulaştırıldığını biliyoruz. Sınava girecek olan hak sahiplerinin sınava hazırlanabilmeleri için bakanlığa verilmiş olan bu düzenleme yetkisinin bir an önce yapılmasını bekliyorum.


Kaynak:riskyonetimi@yahoogroups.com -05.09.2013